TUZAK MAH.

Tuzak Köyünün tarihi Danişmentliler dönemi Tuzak Köyü; Ordu İli Akkuş İlçesinin doğusunda yer alan Akkuş ilçesine 18 Km., Kumru ilçesine 14 Km.’uzaklıkta iki ilçeyi birbirine bağlayan ana yol üzerinde, Batısında; Kızılelma Beldesi, Doğusunda; Eski Divan, Yeni Divan, Karacalar ve Çatılı Köyleri, Güneyinde; Damyeri Köyü toprakları ile çevrili şirin bir köydür.

KÖYÜMÜZÜN TARİHİ; Bizim Bölgemiz Osmanlı – öncesi tarihiyle ilgimiz temelde bölgenin osmanlı devleti ne katılmasından hemen önceki devirle sınırlıdır. Bununla beraber kısaca belirtilmelidir ki bu bölge,arkeolojik bulguların gösterdiğine göre en azından M.Ö. 500 yıldan beri meskundur.Bölge Danişmetlilerin teşebbüsüyle başlayan türk sızmasından evvel Hititler (M.Ö. 1650 – 1200) Pontus krallığı (M.Ö. 302 -71) Roma imparatorluğu (M.Ö.71- M.S.395) ve Bizans (395-1086) gibi eski ve orta çağ devletlerinin hakimiyeti altında bulunmuştur.Türklerin gelişinden itibaren Canik’in tarihi Bizanslılar, Danişmetliler, Anadolu selçukluları ve daha sonrada Moğollar (İlhaniler) Trabzon rum devleti ve bölge civarındaki Türk beylikleri arasındaki ikdidar kavgalarına bağımlı kalmıştır.(Kaynak :xv-xvı. yüzyıllarda Canik Sancağı, Mehmet ÖZ)

Köyümüzün tarihteki ilk ve tek ismi Tuzak Köyü olmuştur. Tuzak Köyü ismini Danişmentliler’in Niksar İlçesinde türbesi bulunan Melik Ahmet Gazi’nin Niksar’ı fethederek Karadeniz sahiline açılmasıyla aldığı köy topraklarının Melik Gazi’nin zamanında kalıcı olarak Türklere maledildiği rivayet edilir.

Anadolu’nun Türklere kapı açmasında büyük rol oynayan Danişmentliler; Niksar’ı Fethettikten sonra yirmi bin askerle önce Canik’i (Karadeniz’i ) fethedmek üzere Danişment Gazi yola çıkar.Akkuş-Niksar arası bir yerde şiddetli çatışmalar olur pusuya düşer yaralanır. Yaralı olarak kurtulan Danişmend Gazi, Danişmendli Beyliğinin başkenti Niksar’a götürülür.

Yorgun ve yaralıdır, halsiz düşer uyur bu esnada Peygamber efendimizi rüyasında görür ve ona cihadının tamam olduğunu Cennetle müjdelendiğini söyler.
Askerlerine ordunun başına oğlu Melik Emir Gazi geçerek kaldıkları yerdeb cihada devam etmelerini söyler ve Kelime-i Şehadet getirir ruhunu teslim eder ve oraya defnedilir.
Diğer bir rivayete görede;
Akkuş-Niksar arası bir yerde şiddetli çatışmalar olur pusuya düşer yaralanır. Yaralı olarak kurtulan Danişmend Gazi Ok atacağını ok nereye düşerse kendisinin oraya defnedilmesini sonra cihada devam etmelerini emreder. Ok Niksar ilçesinde bulunan Türbesinin olduğu yere düşer. Yaralı olarak kurtulan Danişmend Gazi, Danişmendli Beyliğinin başkenti Niksar’a götürülür.
Yorgun ve yaralıdır, halsiz düşer uyur bu esnada Peygamber efendimizi rüyasında görür ve ona cihadının tamam olduğunu Cennetle müjdelendiğini söyler.
Askerlerine ordunun başına oğlu Melik Emir Gazi geçerek kaldıkları yerdeb cihada devam etmelerini söyler ve Kelime-i Şehadet getirir ruhunu teslim eder ve oraya defnedilir. Türbesi Niksar’dadır.
Danişment Gazinin yerine geçen Oğlu Emir Gazi bir süre sonra babasının kaldığı yerden fetihlere devam eder. Niksar da tekrar hakimiyeti sağlar. Babasının kabrini yaptırır.
Bir rivayete göre;
Danişment oğulları Niksar üzerinden hareket eder Canik seferlerine çıkarlar bu seferlerden birinde her tarafa hakim olan Yalın Tepesine çıkar Fetih yapacakları yerleri keşfederler.
Yalın yaylasınada bir süre kalırlar. Allah için savaşacakları yerleri keşfederler. Ordu Üçe bölünür çeşitli yönlere ve kollara ayrılacaklar bunun için kura çekerler. Kuraları ok atışı yapılarak olur. Ok ve geyik Danişment Oğullarının simgesidir.
Komutanlar arasında fethedecekleri yerleri belirlemek için ok atışı yapılır. Kura sonucu Melik Mehemmed (Muhammed) Melik Gazinin attığı ok Tuzak köyüne düşer veya o yönü fethedeceğini gösterir bir işaretle yere düşer. Anlaşılır ki Melik Muhammed Gazi Tuzak köyü istikametini fethedecektir. İşaretler gösterir ki fetih edilecek alan küçük mesafe kısadır. Fetihlere susamış komutan bunu az bulur çok üzülür ve şöyle der “Eyvah! tuzağa mı tutulduk ”. Köy ismini buradan alır. “”TUZAK KÖYÜ””olarak.
Melik Mehemmed (Muhammed) Tuzak Köyü’ne kadar fethederek gelir.
Danişment oğulları savaşcı bir millet oldukları için göçebe hayatı yaşarlardı, geçimlerinide hayvancılıkla sağlarlar. Danişment oğullarından Melik Mehemmet Gazinin yakınları sevenleri de geniş arazilerden yararlanmak için zaman zaman Niksar tarafından göç ederek Tuzak Köyü ve çevresine yerleşmeye başlarlar,böylece göcebe hayattan yavaş yavaş yerleşik hayata geçişler başlar.
Bu esnada boş durmaz cihada devam ederler.Akkuş bölgesini Niksar başkentinin sınır güvenlik karakolu olarak kullanır buradan sahile seferler düzenlerler. Özellikle tuzak Dereköy Ünye yolunu kullanarak sahili yani Canik bölgesini ele geçirirler.
Doğu yönünden Kumru ve Fatsa istikametinden sahil yolunu fazla kullanmamışlar özellikle tuzak dereköy istikametinden Ünyeye inmiş oradan doğuda Trabzona kadar Batıdada Samsuna kadar fetihler yapmışlar.
Danişmentliler Niksarı Başkent yaptıktan sonra Karadeniz bölgesini fethederken Akkuş topraklarından geçtiği Danişmentnamede yazdığı gibi bu bölgelerdeki tarihi isimlerde bunu doğruluyor. Bugün Talışmalan diye bilinen köyün asıl adı Danişmet alanı yani Danişmentlilerin karargah kurdukları yer anlamındadır. Köy ismini buradan alır.Geyik durağı geyik tekkesi diye tarihi ismiyle anılan yerler vardır bu köyde. Yine Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe yaylasında Danişmentli askerlerine ait mezar bulunmaktadır.
Yağıbasan Tekkiraz,Terme istikametinde ilerler. Ünye ve civarlarına hakim olur Yağıbasan köyü ismini bu tarihten alır.
Tuzak Köyü Mezarlığındaki Türbede yatan kişinin Danişment oğullarından asıl adı MUHAMMED halk arasında Peygamberimize saygıdan dolayı Mehemmed diye bilinen Gazidir.
Zamanla Tuzak Köyü’ne Niksar tarafından yeni yeni aileler gelip yerleşmişlerdir. Yerleşen bu aileler Melik Muhamed Gazinin akrabaları ve sevenleridir. Bu topraklara gelip yerleşen aileler ayrı ayrı mahalleler kurmuşlardır.
Köyde toprak altından çıkan tuğla ve kiremit parçaları ile toprak kap parçaları, bu topraklardaki yerleşimin çok eskilere dayandığını göstermektedir. Hatta geçmiş yıllarda tarlaların yüzeylerinde bulunan sikkelerin Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeler olduğu söylenir. Köyde bulunan gayrimüslimlere ait mezarlarda köyde yaşantının çok eskilere dayandığını göstermektedir.
Hazırlayan: AYDIN ALTUN
Kaynak: http://tuzakkoyu.com