DERNEK TARİHİ

Derneğimiz 2008 yılında kuruldu. Derneğin amacı insanlarımızın kenetlenebilmelerini, kucaklaşabilmelerini ve kaynaşabilmelerini sağlamaktır. Türkiyenin neresinde olursa olsun. Hemşerilerimizi sahiplenmek, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaktır.

Kültürümüzün, geleneklerimizin örf adetlerimizin yaşatılması konusunda çalışmalar yapmak ve çabalar göstermektir. Bilindiği gibi bireyler aileleri, Aileler Toplumları ve Toplumlarda, Ülkeleri meydana getirirler. Ailelerin birleşmesi ile meydana gelen toplumların, maddiyata ihtiyaçları olduğu kadar, maneviyata, sosyal dayanışmaya, kültürlerinin örf ve adetlerinin, yaşatılmasına insanların ortak değerlerinde cenazelerinde, düğünlerinde, sünnet, kına gecelerinde bir araya gelmelerini, birlik olmalarını sağlayabilmek.