AKKUŞ DAMYERİ MAHALLESİNDEKİ AHŞAP CAMİ TESCİLLENDİ.

İlçemiz Damyeri Mahallesi 147 Ada 1 Nolu parselde bulunan geleneksel ahşap çantı camiilerinden olan, Damyeri Mahallesi Ahşap Camii’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olup, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tescil ile ilgili 03.06.2015 tarih ve 2701 sayılı Kararı aşağıdadır.

Kaynak http://www.akkus.gov.tr/default_B1.aspx?id=979

 


Mesaj yapabilmek için giriş yapmalısınız.